Kazimirowski_Eugeniusz,_Divine_Mercy,_19

Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich
najmniejszych, Mnie uczyniliście. (…)

 

Mt 25, 40........

Podążając za słowami naszego umiłowanego Mistrza, Zgromadzenie szczególnie pragnienie służyć i pomagać każdemu bliźniemu w potrzebie, to jest charyzmat Zgromadzenia. Pragniemy kroczyć przez życie zgodnie z Miłosierną Miłością Jezusa Chrystusa, który nigdy nie pozostawił nikogo bez pomocy.

Fragment Konstytucji 

  • 746643858722434
  • YouTube
  • br.Adam.CFMD

cfmd-kchk.com

Wspólnota Monastyczna Braci Miłosiernej Miłości Bożej

Monastyczna.cfmd.kontakt@gmail.com